• Scenariobaserad träning inom akuta medicinska situationer med fokus på trauma
  • Rådgivning kopplat till utrustning, kunskapsnivå inom företaget, ansvarsfördelning och resursallokering
  • Grundläggande sjukvårdsutbildning med fokus på praktiskt genomförande för att befästa kunskap
  • Fördjupningar i avancerat medicinskt omhändertagande med stegrande friktioner över längre tidsperioder och praktisk övning i detsamma
  • Föreläsningar kopplat till ledarskap, stress, omhändertagande och masskadeutfall