G&H Group har sin bakgrund från Försvarsmakten.

Att vara på en plats där utrustning och resurser är kraftigt begränsade gör att individen måste tänka ett steg längre när det kommer till förmågan att rädda liv och samtidigt bibehålla den egna autonomin och produktiviteten.

Med hänsyn till vår bakgrund, med specialiseringar inom ledarskap och akutsjukvård i otillgängliga miljöer, kan vi på ett modernt och anpassat sätt bidra till ett lösningsorienterat bemötande av utmaningar.

 

Vi på G&H Group har tränats i detta och har omfattande erfarenheter dragna från skarp verksamhet i konfliktområden runt om i världen.

Dessa kunskaper omsätter vi genom att skräddarsy lösningar som passar era krav och företagets behov.